Kinokult je filmový klub, ktorý obľubuje náročnejšieho diváka a očakáva, že si ho náročnejší divák obľúbi tiež. Raz do mesiaca prinesie titul, ktorý si v dejinách filmu zaslúži označenie kultový. Či už svojou kontroverznou, provokačnou, kritickou alebo emočne nabitou témou, spôsobom spracovania a rozprávania či technologických novátorstvom. Na strieborné plátno vám tak budeme prinášať snímky zahraničné i domáce, ktoré budú predskakovať krátke študentské filmy.